Om MindYourSport

Om MindYourSport


Hos MindYourSport arbejder vi udfra principperne i ACT (Acceptance Commitment Training). En af hovedpointerne i ACT er, at vi sjældent kan styre og kontrollere vores tanker og følelser. Tværtimod kan en stor indsats for netop at styre vores tanker og følelser flytte fokus fra den egentlige opgave: Nuet og det at præstere eller træne optimalt. At arbejde med de redskaber, som ACT omfatter, herunder mindfulnesstræning, kan hjælpe sportsfolk (og trænere) ved at øge deres koncentrationsevne, fokus, håndtering af negative følelser samt blive bedre til at træffe værdibaserede og konstruktive valg.


Et samarbejde med MindYourSport betyder at man kommer til at arbejde med mig, Jannie. Jeg er uddannet sportspsykologisk konsulent fra Lund Universitet og har desuden en baggrund i Idræt og humanfysiologi fra Københavns Universitet. Til hverdag er jeg iøvrigt næstformand i Dansk Idrætspsykologisk Forum (DIFO) og er en del af Team Danmarks udviklingsnetværk. Sportsligt har jeg en baggrund i volleyball på eliteplan.


Siden foråret 2014 har jeg arbejdet med coaching, støtte, rådgivning og vejledning af sportsudøvere, deres forældre, hold og trænere indenfor sportspsykologiens mange aspekter. Desuden holder jeg oplæg og workshops i klubber og idrætsforeninger om forskellige sportspsykologiske emner.


Et forløb hos mig vil typisk strække sig over 4-12 måneder (ved 10 sessioner), bestående af en blanding af samtale, teori, øvelser og observationer. Hver session varer typisk 45-55 minutter for individuelle sportsudøvere og 60-90 minutter for hold. Den første del af et sådan forløb er meget intensiv med møder ca. hver anden uge. Under den resterende del af forløbet vil der være længere tid mellem sessionerne for at sikre sig at udøveren eller holdet benytter de mentale værktøjer, som blev tillært i opstartsperioden, og integrerer dem som en del af sin eller deres sædvanlige træning.

MindYourSport                     

Mentaltræning, sports- og idrætspsykologi


Copyright © All Rights Reserved.